Gå direkt till innehållet

Senaste tidens strömavbrott 

Problemen har uppstått på grund av åska och störningar i det överliggande nätet (stamnätet). Dessa störningar har orsakat strömavbrott, eftersom delar av ledningarna som är kopplade till oss från stamnätet blir strömlösa.

När avbrott inträffar, kopplar vår driftavdelning om strömmen tills problemet är löst, vilket ibland kräver att personal inspekterar platsen. Vi arbetar ständigt för att förbättra leveransen genom att minska avbrottstider och uppgradera vårt nät, men störningar i stamnätet påverkar oss trots våra ansträngningar.

Förebyggande åtgärder inkluderar vädersäkring av nätet, årlig besiktning av ledningarna, och röjning av ledningsgator i samarbete med markägare. Målet är att säkerställa en stabil och säker elförsörjning för alla kunder, även när vi påverkas av faktorer utanför vår kontroll.”