Gå direkt till innehållet

Nättariffer

Elnätstariffer för BTEA

Elnätstariffer 2023-01-01

Allmänt

BTEA debiterar samtliga uttagskunder via en effektbaserad säkringstariff (fast, rörlig och effektavgift). Säkringen har fortsatt betydelse för de flesta kunderna då den utgör grundval för den fasta avgiften.

BTEA inför i år en rörlig avgift i tariffen. Den fasta avgiften och effektavgiften blir densamma som 2022 men det införs en avgift per kilowattimme. Detta för att anpassa tariffen till framtida regelverk om hur elnättariffer ska vara utformade. 

Vi bedömer att nästa prisrevision kommer att ske 2024-01-01.

Förändringarna är direkt kopplade till lagkraven om att nättariffer ska verka för ett effektivt utnyttjande av elnätet samt att ge kunderna en ökad möjlighet att kunna påverka sin elnätskostnad.

Prisnivån kommer fortsatt att rymmas inom den intäktsram som beslutats av Energimarknadsinspektionen.

Tariffändring - 400 V med huvudsäkring 16 – 63 A

För en villakund med elanvändningen 20A, 20 000 kWh och max 9,4 kW ökar kostnaden med 63 kr/mån. För en lägenhetskund med 16A, 2000 kWh och max 2,2 kW ökar kostnaden med 6 kr/mån.