Gå direkt till innehållet

Ansluta fjärrvärme

Så mycket kostar det att ansluta fjärrvärme

Anslutningspris

Vårt dotterbolag, BTEA Energi AB org.nr. 5562124122, producerar och distribuerar bioproducerad fjärrvärme året om.

Priset på anslutningen påverkas av

  1. Tillräckligt många intresserade.
  2. Avståndet till vår huvudkulvert.
  3. Markförhållanden till exempel broar, järnväg, VA eller berg.
  4. Vattenburen värme eller direktel i området.

Prissättning

En- och tvåfamiljshus <20 meter från vår kulvert  = 65 000 kr, exkl ROT-bidrag.

  1. I detta ingår en nyckelfärdig anläggning som är igångkörd (2 års garanti) och med instruktioner för drift och underhåll.
  2. Ni har möjlighet att nyttja det så kallade ROT-bidraget (om ni inte förbrukat det sen tidigare).
  3. Det innebär att ni får en reduktion med 30% av vår arbetskostnad.

Större fastigheter (>2 lägenheter) prissätts individuellt vid varje förfrågan

  1. I villaområden så gäller vårt pris 65 000 kr, exkl ROT-avdrag, under förutsättning att det blir (enligt vår bedömning) tillräckligt många.