Gå direkt till innehållet

Flyttanmälan

För dig som ska flytta in eller flytta ut

När du ska flytta in

Du har två avtal, elnät och elhandel

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Anmäl till ditt nya elnätsföretag i god tid före inflyttning

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning till (teckna avtal med) elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. En avgift i samband med flytt kan förekomma.

OBS!  Meddela oss i god tid

 1. Om vi inte har någon inflyttande kund kopplar vi av elen i fastigheten. Det kan då medföra en extra kostnad vid påkoppling igen. Var därför noga med att meddela i god tid att du flyttar in!

Uppgifter till elnätsföretagen vid inflytt

Vid inflytt måste dessa uppgifter finnas med

 1. Personnummer
 2. Namn, adress och telefonnummer
 3. Den dag då elleveransen ska starta
 4. Anläggningsadress / Lägenhetsnummer
 5. Uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig – om du känner till det. Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.

Se till att ha ett elhandelsavtal med ett elhandelsföretag

Du kan höra med ditt nuvarande elhandelsföretag om du kan behålla ditt elhandelsavtal. Om du vill välja ett nytt elhandelsföretag ska du teckna avtal innan ditt elnätsavtal börjar gälla.

Om du inte tecknar elhandelsavtal får du ett anvisat elhandelsföretag

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal är elnätsföretaget enligt lag skyldigt att anvisa ett elhandelsföretag så att du får el. Det så kallade anvisade elhandelsföretaget blir det som du köper el av, till dess att du tecknar ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsföretag. Ditt elnätsföretag måste lämna uppgift om vilket elhandelsföretag som anvisats dig och hur det går till att byta elhandelsföretag.

Uppgifter till ditt nya elhandelsföretag

För att teckna avtal med ditt nya elhandelsföretag behöver du

 1. Personnummer
 2. Namn, adress och telefonnummer
 3. Den dag då din elleverans ska starta
 4. Anläggnings id och områdes id
 5. Anläggningsadress

När du ska flytta ut

Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas utan måste sägas upp. Detta gäller även om du bor i lägenhet och flyttar inom samma fastighet. Du är betalningsansvarig för elabonnemanget tills du har anmält utflyttning. Säg därför upp elnätavtalet i god tid innan du flyttar. Uppsägning av elnätsavtalet kan bara ske framåt i tiden – aldrig retroaktivt. För att anmäla utflyttning kontaktar du vår kundtjänst på telefon 0771-44 44 41.

Kontakta vår kundtjänst

Kontakta kundtjänst via telefon eller gå till våra sidor för kundservice

Detta behövs när du säger upp elnätavtalet:

Uppgifter till kundservice

 1. Anläggnings id (se nätfakturans framsida)
 2. Namn och telefonnummer
 3. Personnummer eller kundnummer (se nätfakturans framsida)
 4. Datum när utflyttningen sker
 5. Ny adress dit slutfakturan skall skickas
 6. Om du har kännedom om vem som skall flytta in efter dig eller vem som är fastighetägare.

Observera att även ditt elhandelsavtal upphör när du säger upp elnätsavtalet.

Du kommer att få en bekräftelse att ditt elnätsavtal upphört efter din utflyttning.

Om ingen ny kund meddelat inflyttning när uppsägningstiden löpt ut kommer elabonnemanget att frånkopplas. Detta görs utan ytterligare avisering. Elnätsföretaget är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår i samband med frånkopplingen. Om anläggningen skall tillkopplas under ordinarie arbetstid (07.00 – 16.00) debiteras inflyttande kund en tillkopplingsavgift på f.n 800 kr inkl. moms.

Separation

Vid separation, när en i hushållet bor kvar i bostaden bör man kontrollera vem som står för elnätsavtalet och elhandelsavtalet. Elhandelsavtalet är personligt. Det är därför inte självklart att det går att ta över ett avtal som tecknats av någon annan i hushållet.

Dödsfall

När du anmält ett dödsfall upphör avtalen som tecknats av den avlidne. Efterlevande som bor kvar måste teckna nya avtal med både elnätsföretaget och elhandelsföretaget.