Gå direkt till innehållet

Frågor & svar

Vanliga frågor och svar om el och elnät

Elnät, avgifter och mätare

Vad är elnätsavgiften och vad består den av?

Elnätsavgift eller elnätstariff är samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Avgiften består av dessa poster på din faktura:

Abonnemang

Abonnemangsavgiften bestäms av storleken på din huvudsäkring, dvs hur mycket el du kan använda samtidigt. Den är fast och sprids över ett kalenderår.

Energiskatt

Energiskatt är en konsumtionsskatt som går till statskassan och läggs på elnätavgiften per förbrukad kWh. Riksdagen beslutat att höja energiskatten för el till hushåll och tjänsteföretag till 35,6 öre/kWh (44,5 öre/kWh inklusive moms) från och med den 1 januari 2021.

Energiskatt Norrlandsavdrag

El som förbrukas i vissa kommuner i norra Sverige har en lägre energiskatt. Den lägre skatten uppnås genom ett avdrag med 9,6 öre/kWh i deklarationen för energiskatt på el. Om du förbrukar el, men själv inte deklarerar energiskatt på el är det den som överför elen till dig som yrkar avdrag för energiskatten.

Avgift, aktiv effekt

Effektavgift debiteras månadsvis (utifrån antal dagar) i efterskott. Underlaget utgörs av den senaste 12-månadersperiodens högsta timförbrukning (medeleffekt under 60 minuter). Detta innebär att årseffektkostnaden fördelas över tolv fakturor från det att ett nytt högsta timvärde uppstått.

Årsavgift Elsäkerhetsverket

Debiteras en gång/år. Består av tre avgifter, elberedskaps-, nätövervaknings och elsäkerhetsavgift. Dessa finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet och är beslutade av riksdag och regering, se förordningen (2017:1040).

Jag vill flytta ut elmätaren. Hur gör jag?

Kontakta oss på BTEA, 0687-552 00, så får Ni ett kostnadsförslag.

Vad gör jag om jag misstänker att min elmätare visar fel ?

Kontakta oss. Vi kan skicka iväg elmätaren för en opartisk provmätning. Om det visar sig att elmätaren är felande korrigerar vi faktureringen. Om det visar sig att den är felfri tvingas vi debitera en avgift motsvarande våra kostnader.

Hur gör jag för att ändra mätarsäkring?

För ändring av mätarsäkring (ex. 16 A till 20 A) anlitar du en behörig elinstallatör, som i sin tur skickar in en färdiganmälan till oss när ändringen är gjord.

Kan jag klara mej med en mindre mätarsäkring?

Din huvudsäkring sitter normalt vid mätaren. Om du har 25A och tror att du kan klara dej med 20A så kan du prova så här: Slå ifrån huvudbrytaren och byt till 20A. Sen är det bara att slå till huvudbrytaren igen och låta tiden gå. Om säkringen håller så räcker 20A. Men kom ihåg att det kommer en vinter så testa inte under en tid med lågt uttag. 

Observera att du måste anlita en installatör för att genomföra bytet när du bestämt dig för att ändra. Installatören skickar sedan in en färdiganmälan till oss så det blir rätt på er faktura.

Jag har en luftledning och stolpar på min tomt som jag vill ha bort. Vad gäller?

Flyttning och borttagning av befintliga ledningar är ofta möjligt men kostnaden för arbete och material m.m. betalas av kunden.

Strömavbrott

Vad ska jag göra om det blir strömavbrott?

Vid större störningar lämnar vi information via Sveriges Radio Jämtland P4. Så se till att ha batterier hemma till nästa gång väder och vind ställer till det för oss. Om du trots allt skulle sakna batterier så glöm inte bilen, de flesta är utrustade med en radio.

Många gånger har det hänt att våra kunder ringt in iakttagelser som underlättat vår felsökning. Så har Du sett nåt - Ring oss på BTEA Felanmälan 0687-552 22. Hör med grannen om även han har problem. 

Kontrollera ev. jordfelsbrytare samt Era egna säkringar och om Ni inte hittar felet  – ring oss på BTEA Felanmälan 0687-552 22.

Fler råd kring vad du bör göra när strömmen försvinner hittar du under Felanmälan.

Hur länge klarar sej frysen vid ett elavbrott?

Ett dygn eller längre beroende på omgivningstemperaturen. Undvik om möjligt att öppna frysen. En modern frys med låg energiförbrukning håller kvar kylan bättre eftersom den är mer välisolerad. 

El och energi

EU-kommissionen vill förbjuda glödlamporna för att minska utsläppen av växthusgaser. Räknar de med att all el kommer från kol och olja?

Nej, beräkningarna speglar energimixen i samtliga EU-länder. Det innebär att cirka 80 procent av elen kommer från fossila bränslen.

Men vi i Sverige har ju renare el?

Vårt elnät är ihopkopplat med hela Nordeuropa. Om vi minskar vår förbrukning så kan vi exportera vår koldioxidfria el.

Ref: Energimyndigheten, Kemikalieinspektionen, Ny Teknik, Wikipedia, m.fl.

Vad är effekt och energi?

Här följer en kort förklaring över enheterna.

Effekt

  1. Effekt brukar definieras som arbete per tidsenhet. W (Watt)​​

Energi

  1. Energi är effekt som används över en given tidsperiod. 1 Wh (wattimme) är den energi som förbrukas då effekten 1 watt används under 1 timme. 
  2. 1 kWh (kilowattimme, 1 kWh = 1 000 Wh) motsvarar den energi som krävs för att driva en TV i 10 timmar eller en brödrost i 1 timme.
  3. 1 MWh (megawattimme, 1 MWh = 1 000 kWh) motsvarar den energi som en familj på fyra personer använder för matlagning under ett år.
  4. 1 GWh (gigawattimme, 1 GWh = 1 000 000 kWh) motsvarar ungefär elåtgången för 40 elvärmda normalvillor under ett år.
  5. 1 TWh (terawattimme, 1 TWh = 1 000 000 000 kWh) motsvarar ungefär den energimängd som Sverige använder under ett dygn.

Är magnetfälten vid kraftledningar och/eller omkring elektriska apparater skadliga för hälsan?

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas rekommenderas en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet. I broschyren Magnetfält och hälsorisker, som är framtagen av fem ansvariga myndigheter, beskrivs nuvarande kunskapsläge.

Mer information finns under "Tips om el".