Ansluta fjärrvärme

Så mycket kostar det att ansluta fjärrvärme

Anslutningspris

Vårt dotterbolag, BTEA Energi AB org.nr. 5562124122, producerar och distribuerar bioproducerad fjärrvärme året om.

Priset på anslutningen påverkas av
  • Tillräckligt många intresserade.
  • Avståndet till vår huvudkulvert.
  • Markförhållanden till exempel broar, järnväg, VA eller berg.
  • Vattenburen värme eller direktel i området.

Prissättning

En- och tvåfamiljshus <20 meter från vår kulvert  = 65 000 kr, exkl ROT-bidrag.
  • I detta ingår en nyckelfärdig anläggning som är igångkörd (2 års garanti) och med instruktioner för drift och underhåll.
  • Ni har möjlighet att nyttja det så kallade ROT-bidraget (om ni inte förbrukat det sen tidigare).
  • Det innebär att ni får en reduktion med 30% av vår arbetskostnad.
Större fastigheter (>2 lägenheter) prissätts individuellt vid varje förfrågan
  • I villaområden så gäller vårt pris 65 000 kr, exkl ROT-avdrag, under förutsättning att det blir (enligt vår bedömning) tillräckligt många.
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB