Gå direkt till innehållet

Fjärrvärme­tariff

Priset för fjärrvärme är stabilt och är ett bra alternativ på värmemarknaden.

Fjärrvärmetariffer

Priset för fjärrvärme är stabilt och är bra alternativen på värmemarknaden. Fjärrvärmen är flexibel och enkelt kan ställas om till nya bränslen kommer prisnivån att vara attraktiv i förhållanden till andra uppvärmningsformer även i framtiden.

Ladda ned tariffer

Miljövärden

Vår målsättning är att i största möjliga mån producera energi förnybart med biobränsle som restavfall från skogen eller spån och bark från skogsindustrier, samt pellets. Endast i undantagsfall används fossila bränslen, exempelvis i samband med underhåll av ordinarie panna.

Ladda ned miljövärden 

Fjärrvärmetariffer