Gå direkt till innehållet

Byte av elmätare

Din elmätare kommer att bytas ut

2018 tog regeringen beslut om vilka funktionskrav som framtidens elmätare måste ha. Beslutet är en del i regeringens arbete för att stärka kundens ställning på elmarknaden och utveckla möjligheterna till en stabil och effektiv drift av elnäten. Mätarna med de nya funktionskraven ska senast vara på plats den 1 januari 2025.

Detta innebär att BTEA nu planerar för att byta alla elmätare i vårt elnätsområde under perioden 2019–2025.

Mätarbytet kommer att ske områdesvis. När vi närmar oss ditt område kommer du att få ett meddelande om detta. Mätarbytet ingår i elnätsavgiften. Det blir alltså inte någon extra kostnad för dig som kund.

Många elmätare sitter tillgängliga utomhus och dessa kan vi byta utan att du är hemma. Är elmätaren till din fastighet/elanläggning placerad inomhus eller svårtillgängligt, behöver vi din hjälp och kommer att kontakta dig i samband med elmätarbytet.

Bra att veta är, att BTEA äger elmätaren till din fastighet/elanläggning och vi behöver alltid kunna ha tillgång till elmätaren då den är en viktig del i vårt elnät.

Arbetet med att byta elmätare kommer att utföras av våra egna elmontörer och samtliga ska kunna legitimera sig med ID-handling från BTEA.

 

Varför ska elmätarna bytas ut och vad innebär bytet för dig som konsument?

De huvudsakliga syftena med utbytet av elmätare är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för konsumenter som är intresserade av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

De nya mätarna kommer att ha följande funktioner:

 • Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Syftet med detta är att främja en effektiv nätdrift och underlätta mikroproduktion.
   
 • Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund om kunden har begärt att kundgränssnittet ska vara aktiverat. Om kunden vill aktivera eller avaktivera gränssnittet ansvarar nätföretaget för att det hanteras inom en arbetsdag. Syftet med kundgränssnittet är b. la att du som kund ska få ökad insyn i din förbrukning och därmed ha möjlighet att vara en mer aktiv kund.
   
 • Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
   
 • Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter. Syftet är att öka dina möjligheter att vara aktiv på marknaden.
   
 • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretagen vid utbetalda av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
 • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans. Syftet med detta är att platsbesök kan undvikas och processen därigenom kan bli mer kostnadseffektiv.
   
 • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretaget att stänga av strömmen i samband med kundflytt, vilket gör att flera kunder kommer att välja elavtal vid flytt.

 

Vill du läsa mer om de nya funktionskraven?

Om du är intresserad av att lära dig mer om de nya funktionskraven hittar du information på Energimarknadsinspektionens webbplats.

» Till Energimarknadsinspektionens rapport