Gå direkt till innehållet

Energiskatt, elcertifikat & avgifter

Höjd energiskatt från 1 januari 2024

Aktuella skattesatser

Energiskatten höjdes från och med 1 januari 2024 till 53,5 öre per kWh (inklusive moms). Energiskatten ändras varje år och senast i november bestämmer regeringen vad skatten blir följande år. Denna skattesats gäller för de flesta kunder i Sverige. För konsumenter med reducerad energiskatt motsvarar energiskatten 41,5 öre per kWh (inklusive moms) under 2023.

53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige

41,5 öre/kWh (33,2 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Kommuner med reducerad skattesats

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län.

Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun

Gävleborgs län: Ljusdals kommun

Värmlands län: Torsby kommun

Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun

 

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för produktion av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003.

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.

För mer information:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Övriga statliga avgifter

Som elkund ska man erlägga ett antal statliga avgifter som tas ut beroende på vilken kundkategori man tillhör. Elnätsföretagen har ålagts att fakturera dessa..

Elberedskapsavgift

Finansierar kostnader enligt elberedskapslagen.

Elsäkerhetsavgift

Finansierar elsäkerhetsverkets verksamhet.

Nätövervakningsavgift

Finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet.

Priserna nedan avser kronor per år.

AvgiftLågspänningHögspänning
Elberedskap39 kr 20 öre exkl. moms 49 kr inkl. moms 2 129 kr exkl. moms      2 661,25 kr inkl. moms
Elsäkerhet11,10 kr exkl. moms 13,88 kr inkl. moms905 kr exkl. moms 1131,25 kr inkl. moms
Nätövervakning4,35 kr exkl. moms   5,44 kr inkl. moms870 kr exkl. moms 1087,50 kr inkl. moms
Totalt: kr/år54,65 kr exkl. moms 68,31 kr inkl. moms3 904 kr exkl. moms      4 880 kr inkl. moms