Energiskatt, elcertifikat & avgifter

 

Höjd energiskatt från 1 januari 2019 –              Aktuella skattesatser

43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige

31,38 öre/kWh (25,1 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

 

KOMMUNER MED REDUCERAD SKATTESATS

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län.

Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks kommun

Gävleborgs län: Ljusdals kommun

Värmlands län: Torsby kommun

Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalens kommun

 

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för produktion av förnybar el och har funnits i Sverige sedan år 2003.

För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenterna få ett elcertifikat av staten. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen. Köpare är aktörer med så kallad kvotplikt, främst elleverantörer.

För mer information:                                                                  http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/

Övriga statliga avgifter

Som elkund ska man erlägga ett antal statliga avgifter som tas ut beroende på vilken kundkategori man tillhör. Elnätsföretagen har ålagts att fakturera dessa..

Elberedskapsavgift
Finansierar kostnader enligt elberedskapslagen.

Elsäkerhetsavgift
Finansierar elsäkerhetsverkets verksamhet.

Nätövervakningsavgift
Finansierar delar av Energimarknadsinspektionens verksamhet.

Priserna nedan avser kronor per år.

AvgiftLågspänningHögspänning
Elberedskap45 kr exkl. moms
56,25 kr inkl. moms
2 447 kr exkl. moms
3 058 kr inkl. moms
Elsäkerhet9,50 kr exkl. moms
11,88 kr inkl. moms
750 kr exkl. moms
935,50 kr inkl. moms
Nätövervakning3 kr exkl. moms
3,75 kr inkl. moms
600 kr exkl. moms
750 kr inkl. moms
Totalt: kr/år57,50 kr exkl. moms
71,88 kr inkl. moms
3 797 kr exkl. moms
4 743,50 kr inkl. moms
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB