Gå direkt till innehållet

Nättariffer

Elnätstariffer för BTEA

Elnätstariffer 2024-01-01

Allmänt

BTEAs tariff består av tre delar. Fast, rörlig och effektavgift. Den fasta delen baseras på vilken huvudsäkring man har. Den rörliga delen baseras på hur många kilowattimmar man använt och effektavgiften baseras på den högsta effekt man använt.

BTEA gör inga förändringar i tarifferna 2024. Prissättningen blir densamma som 2023.

Vi bedömer att nästa prisrevision kommer att ske 2025-01-01.

 

Energiskatt

BTEA fakturerar även energiskatten. I BTEAs nätområde är den 41,5 öre per kilowattimme.