Nyanslutning

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt för samråd om anslutning.

Vid nyanslutning

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt för samråd om anslutning, serviskabel, mätarplacering m.m. Kontakta oss via telefon.

För- och färdiganmälan

Elsäkerhetsverket har beslutat om en förändring i regelverket angående behörighet för elinstallationsarbete från den 1 januari 2011. BTEA har därför beslutat att tillämpa den branschrekommendation som framtagits av Svensk Energi och som avser för- och färdiganmälan.
 
Elinstallationsarbete som kräver ny eller ändrad servis eller större utbyggnad av en installerad starkströmsanläggning skall anmälas skriftligt av elinstallatören eller genom dennes försorg till elnätägaren innan arbetet får påbörjas.
 
Elinstallationsarbete enligt ovan samt arbete som avser mätarsäkring eller elmätare skall skriftligen färdiganmälas av en elinstallatör eller genom dennes försorg till elnätägaren. Anmälan skall innehålla ett intygande om att elinstallationsarbetet har utförts av elinstallatören eller av en yrkesman anställd i samma företag som elinstallatören.
 
Vi ser positivt på mikroproduktion i vårt elnät. Har du planer på att installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet skall du komplettera föranmälan med blanketten ”anmälan anslutning mikroproduktion”.

Blanketter

Ladda ned

 

Anslutningspunkt
  • Den punkt i elnätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. BTEA fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall. Den möjliga anslutningspunkten räknas i första hand från lågspänningsnätet och i andra hand från mellanspänningsnätet.
Tillämpningsbestämmelser
  • Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt.
  • Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.
  • Mätskåp/mätplats ingår inte i ovanstående priser.
  • Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.
Ny anslutning max 25A

Ny anläggning debiteras med engångsavgift samt serviceavgift (kr/m/) enligt nedan. Vid nyanslutning ingår kabelskyddsrör och serviskabel 4x25 fram till ägogräns (elmätaren).

AvståndAvgift
200 meter22.100 kr + 0 kr/m
201-600 meter22.100 kr + 189 kr/m
601 - 1200 meter97.700 kr + 404 kr/m
1201 - 1800 meter340.100 kr + 240 kr/m
Engångsavgift för anslutning > 1800 meterOffert
Anslutningsavgift fr.o.m 35 A:  Enligt offert

 

Tillfälliga anslutningar (Byggström)
Anslutning25 A63 A>63 A
Avgift exkl. moms4 000 kr8 000 krOffert
Avgift inkl. moms5 000 kr10 000 krOffert

Avgiften omfattar uppsättning och nedtagning av byggkraftskåp 25 resp. 63 A, inkoppling och urkoppling av kabel i anvisad leveranspunkt.Tillfällig anläggning debiteras dubbel avgift enligt effekttariff 25A respektive 63 A. Abonnemangsavgifter beräknas från inkopplingsdag.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB