Gå direkt till innehållet

Nyanslutning

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt för samråd om anslutning.

Elanslutning

Så ansluter du din fastighet till vårt elnät.

1. Var ute i god tid! Räkna med att det kan ta upp till 3 månader vid en enklare anslutning. På landsbygden där det ofta är långa avstånd, kan det ta längre tid.

2. Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som skall göras.

3. När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas.

4. Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang grävs ner. När elinstallatören är klar skickas en färdiganmälan till oss.

5. Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer mark utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

 

Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt för samråd om anslutning, serviskabel, mätarplacering m.m.

Anslutning

Anslutningspunkt

  1. Den punkt i elnätet, oberoende av spänningsnivå, som är den tekniskt/elektriskt möjliga att ansluta en ny anläggning till. BTEA fastställer anslutningspunkten i varje enskilt fall. Den möjliga anslutningspunkten räknas i första hand från lågspänningsnätet och i andra hand från mellanspänningsnätet.

Tillämpningsbestämmelser

  1. Avgiften grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt.
  2. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark.
  3. Mätarskåp/mätarplats ingår inte i ovanstående priser.
  4. Kabelservisen dimensioneras för hela fastighetens effektbehov.

Ny anslutning max 25A

Ny anläggning debiteras med engångsavgift samt längdtilläggsavgift (kr/m) enligt nedan. Vid nyanslutning ingår: Schaktning av serviskabel fram till tomtgräns, kabelskyddsrör och serviskabel fram till ägogräns (elmätaren). 

AvståndAvgift, exkl. moms
0 - 200 meter40 000 kr
201 - 600 meter40.000 kr + 342 kr/m
601 - 1200 meter176.800 kr + 810 kr/m
1201 - 1800 meter662.800 kr + 475 kr/m
Engångsavgift för anslutning > 1800 meterOffert

Ex. Nyanslutning fågelvägen 480 meter från närmaste anslutningspunkt ger kostnaden.

Allt arbete och material 0-200m fram till kundens tomtgräns ingår i avgiften 40 000 kr

Med tomtgräns avses ej fastighetsgränsen på större fastigheter, tomtgränsen kan ofta vara vid den grusade gårdsplanen eller den klippta gräsmattekanten invid bostadshuset. Avlämningspunkten för serviskabeln behöver i dessa fall avtalas mellan kund och nätägare.

Anslutningsavgift kvarstående längd (480m-200m) = 280m  342kr * 280m =  95 760 kr

Total anslutningsavgift för kund att betala 40 000 + 95 760 = 135 760 kr

Anslutningsavgift fr.o.m 35 A:  Enligt offert

Tillfälliga anslutningar (Byggström)

Anslutning25 A63 A>63 A
Avgift exkl. moms4 000 kr8 000 krOffert
Avgift inkl. moms5 000 kr10 000 krOffert

Avgiften omfattar uppsättning och nedtagning av byggkraftskåp 25 resp. 63 A, inkoppling och urkoppling av kabel i anvisad leveranspunkt.Tillfällig anläggning debiteras dubbel avgift enligt effekttariff 25A respektive 63 A. Abonnemangsavgifter beräknas från inkopplingsdag.