Driftinfo

Vid större störningar lämnar vi information via Sveriges Radio Jämtland P4.

Har du strömavbrott som ej listas nedan – ring oss på BTEA Felanmälan:

Aktuella och planerade avbrott

Hämtar...
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB