Gå direkt till innehållet

Elinorr

Elnätsbolagen i Norrland

Elinorr - elnätbolag i samverkan

Elinorr är en förening för elnätsbolag i södra/mellersta Norrland och Dalarna som samverkar för att möta framtida utmaningar inom branschen. Genom samarbete, stordriftsfördelar och kompetensförsörjning erbjuder Elinorr medlemmarna möjlighet att enkelt och i god tid möta de nya kraven och utmaningarna från nationella och framför allt europeiska lagstiftningar, samt anpassa verksamheten i samma grad.

Elinorrs omvärldsbevakning, påverkansarbete och kapacitet att hitta gemensamma lösningar möjliggör för medlemmarna att bibehålla kompetensen, och organisatorisk utveckling. På det sättet bidrar Elinorr till utveckling av den lokala samhällsnyttan och har fokus på tillförlitlighet, leveranssäkerhet, hållbarhet, men först och främst på elnätskunden.

Elinorrs syfte är att utveckla medlemmarnas kompetens och förmåga att möta elnätsbranschens framtida utmaningar. Vi skapar effektiva arbetsgrupper som formas efter medlemmarnas behov.

Elinorr verkar främst lokalt men deltar även i den nationella och europeiska samhällsdebatten.

Elinorrs hemsida: elinorr.se

Elinorr på Linkedin

Elinorr