Gå direkt till innehållet

Historik

Historien om BTEA börjar 1913

Stiftelseurkunden och bolagets första stämma

Stiftelseurkunden är daterad 15 november 1913 och bolagets första konstituerande stämma hölls 5 januari 1914.

Den första styrelsen bestod av eldsjälen och grundaren Halvar Eklund, verkställande direktör; PJ More, ordförande; Jon Jonsson, ledamot samt Gottfrid Dahlén, suppleant.

Dessa inköpte omgående mark och 8 m fallhöjd vid Skålkvarnsforsen och 700 intresserade tecknade abonnemang redan första året. Den 25 november 1915 stod så kraftverket klart och elström kunde levereras till Berg och Åsarna. Under december samma år kom så elektriciteten till Klövsjö och Rätan.

1916 anslöts Vemdalen och de fem socknarna, som representeras av fem fjälltoppar i företagets logotype, var så fulltaliga. Vattnet är naturligtvis Ljungan och blixten symboliserar den elektriska kraften.

Btea - sedan 1913

Några viktiga årtal

Viktiga årtal i BTEAS historia

 1. 1913 – Bolagets stiftelseurkund upprättades den 15 november 1913.
 2. 1914 - Bergs Tingslags Elektriska AB bildades vid den konstituerande bolagsstämman som hölls den 5 januari 1914.
 3. 1915 - Skålkvarnsforsens kraftverk stod driftfärdigt den 25 november 1915.
 4. 1916 - Elnätet byggdes ut till Vemdalen.
 5. 1932 - Bolaget flyttade kontoret till nuvarande adress.
 6. 1939/1940 - Nåldamm uppfördes vid Skålkvarnsforsens kraftverk.
 7. 1947 - BTEA upphörde med elinstallationsverksamheten.  
 8. 1953 - Den 2.000:e kundanläggningen anslöts.  
 9. 1958 - Skålkvarnsforsens kraftverk byggdes om.  
 10. 1967- BTEA övertog eldistributionen inom Turingeområdet. Den 3.000-e kundanläggningen anslöts.
 11. 1972 - Skålkvarnsforsens kraftverk hade klockan 16:22 den 6 april 1972, efter nästan 57 års drift, gjort sitt. Den pensionerade kraftverksmaskinisten Emil Andersson fick uppdraget att stoppa maskinerna.  
 12. 1973 - BTEA fick i samband med kommunsammanslagningen för första gången en majoritetsägare. Bergs kommun noterades för 55% av aktiekapitalet.  
 13. 1974 - Via ett arrendeavtal med Sydkraft AB kom BTEA:s fallhöjd att utgöra en del i det nybyggda Trångfors kraftverk som togs i drift hösten 1974. BTEA fick därigenom en centralt belägen inmatningpunkt för råkraft. Den 4.000-e kundanläggningen anslöts.
 14. 1978 - Den 5.000:e kundanläggningen anslöts.  
 15. 1980 - BTEA övertog eldistributionen inom Gillhovsområdet.  
 16. 1988 - Den 6.000:e kundanläggningen anslöts. 
 17. 1994 - En lång tids förhandlingar med Sydkraft AB resulterade i den så kallade nettokraftuppgörelsen, vilket innebar att Sydkraft förvärvade BTEA:s fallrättigheter i Trångfors kraftverk mot att BTEA erhöll frikraft till motsvarande värde. I samband med detta sålde Sydkraft AB/Trångfors AB sina BTEA-aktier till Bergs kommun som via kompletteringsköp då erhöll 90,1% av aktiekapitalet i BTEA. 
 18. 1996 - BTEA köpte Bergs Värme AB med dess fjärrvärme-anläggningar. Bolaget namnändrades till BTEA Energi AB. 
 19. 1996 - Elmarknaden omreglerades vilket bl.a. innebar att elnät och elhandel skall skötas av skilda bolag. BTEA flyttade över elhandeln till BTEA Energi AB. 
 20. 1998 - BTEA flyttade över elhandeln till Fyrfasen Energi AB. 
 21. 1999 - Bergs kommun flyttade sitt ägande av BTEA till holdingbolaget Bergab AB. 
 1. 2000 - Bergab AB blev via tvångsinlösen ensam ägare till BTEA. 
 2. 2008 - BTEA Energi AB:s nya pelletsanläggning vid skolan i Rätan togs i drift. 
 3. 2009 - BTEA Energi AB avslutade samarbetet med E.ON Värme AB för att i fortsättningen driva verksamheten helt i egen regi.
 4. 2009 - Första småskaliga elproduktionen anslöts till BTEAs elnät
 5. 2010 - Den 7.000-e kundanläggningen anslöts. 
 6. 2010 - Den första vindkraftsanläggningen anslöts till vårt elnät. Fem aggregat med en total kapacitet av 11,5 MW har uppförts på Rätans-Digerberget. 
 7. 2011 - Kontorsfastigheten fick en ny grå fasad i samband med att markplanet renoverades och ett välbehövligt konferens-utrymme tillskapades. 
 8. 2012 - Middagsbergets vindpark med en total kapacitet av 9 MW anslöts till BTEA:s elnät. 
 9. 2013 - Mullbergs vindpark med en total kapacitet av 78 MW anslöts till BTEA:s elnät
 10. 2013 - BTEA inledde fiberutbyggnad inom Bergs kommun och på deras uppdrag
 11. 2014 - Nya reservpannan vid Svenstaviks värmeverk invigdes
 12. 2014 - Timavräkning ersatte nettodebitering för småskalig elproduktion
 13. 2015 - Effekttariff infördes för kunder med huvudsäkring 160-200 A.
 14. 2016 - Effekttariff infördes för kunder med huvudsäkring 80-125 A.
 15. 2016 - BTEA lade fiber från Åsarna till Mittådalen
 16. 2017 - Bergs kommun beslöt sälja BTEAs fiberverksamhet till IP Only
 17. 2018 - Effekttariff infördes för kunder med huvudsäkring 35-63 A.
 18. 2018 - BTEA beviljades områdeskoncession med 52 kV som den högsta tillåtna konstruktionsspänningen.
 19. 2019 - Effekttariff infördes för kunder med huvudsäkring 16-25 A. Därmed använder inte BTEA längre de energibaserade säkringstarifferna som funnits sedan 1963.
 20. 2020 - Den 8000:e kundanläggningen anslöts.