Nätområde

Tekniska data kring BTEAs nätområde

Teknisk data

BTEA bildades 1914 och ägs till 100% av Berg Kommun.

Vårt elnät består av:
 • 11 fördelnings- och mottagningsstationer 52/12/24 kV
 • 477 nätstationer 108 MVA installerad transformatoreffekt
 • 65,4 mil högspänningsledningar 52/24/12 kV
 • 7254 kundanläggningar anslutna vilket innebär hela 183 m ledning per kundanläggning.
 • 132,6 mil ledningar varav:
 • 65,4 mil högspänning (52/24/12 kV) 
 • 67,2 mil lågspänning (0.4 kV)
Leveranssäkerhet:
 • 2017: 99.99 %
 • 2016: 99.99 %
 • 2015: 99.99 %
 • 2014: 99,97 %
 • 2013: 99,61 % (stor påverkan av stormen Ivar)
 • 2012: 99,98 %
 • 2011: 99,92 % (påverkan av stormen Dagmar)
 • 2010: 99,98 %
Karta över BTEAS nätområde
Avbrottsstatistik och Teknisk information:
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB