Gå direkt till innehållet

När kommer elpris­kompensationen?

Regeringens elpriskompensation

Regeringen har beslutat att hushåll som förbrukat 700 kWh eller mer per månad under perioden december 2021 - februari 2022 ska få en elpriskompensation. Beslutet om elpriskompensation omfattar omkring 5 700 av BTEAs  7 300 kunder.

Kompensationen kommer i de allra flesta fall komma BTEAs kunder tillhanda i form av avdrag på fakturan där vår målsättning är att avdraget ska finnas med på nästa faktura. Om ersättningen är större än fakturabeloppet så har du ett innestående belopp som kommer att dras på nästkommande fakturor till hela ersättningen har erhållits.

Har du nyligen flyttat?

Om du har bott på adressen under perioden december 2021 till februari 2022 och i övrigt uppfyller kraven för att få ersättning, är det du som får pengarna även om du flyttat. Du kommer då att få tillgodo-fakturor för utbetalning. Om du inte har uppgett bankkontonummer till oss tidigare, behöver du kontakta oss innan utbetalning kan ske.

Hur mycket ersättning har du rätt till?

Det är regeringen som beslutat om hur elpriskompensationen ska fördelas ut till kunderna. På deras hemsida finns bra information och vanliga frågor och svar.

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/