Gå direkt till innehållet

Tillgänglighet för BTEA

Tillgänglighets­redogörelse

Bergs Tingslags Elektriska AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Bergs Tingslags Elektriska uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bergs Tingslags Elektriska som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 8 december 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Webbplatsen saknar idag ett kontaktformulär för att kontakta oss finns därmed inte med i tillgänglighetsredogörelsen. I framtiden vid framtagande av ett kontaktformulär kommer tillgänglighetsredogörelsen att uppdateras.
  • Det kan förekomma bilder som saknar alternativ text.
  • Inbäddade kartor från Google Maps är inte fullt tillgänglig. Google maps är en tredje part som varken finansierats eller tagits fram av Bergs Tingslags Elektriska, Google maps står heller inte under vår kontroll. Tillgängligheten hos tredje part kan inte garanteras av oss.
  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Bergs Tingslags Elektriska.

Senaste bedömningen gjordes den 8 december 2021.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Webbplatsen publicerades den 8 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 december 2021.