Varning för lågt flygande helikopter!

BTEA vill varna för lågt flygande helikopter i samband med besiktning av elnätet. Arbetet planeras pågå mellan 4:e och 8:e Oktober i delar av Bergs-, Härjedalens- och Ånge kommun. Eftersom arbetet kräver att man flyger på låg höjd kommer buller att förekomma. Mer områdesspecifik varning kommer meddelas via trafikmeddelande på Sveriges Radio.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor.

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB