Gå direkt till innehållet

Vi stänger dörrar för besökande på BTEA!

Angående Coronaviruset

Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet. Vi levererar el och värme och vi måste säkerställa att det alltid finns personal som bemannar vår driftcentral och beredskap. I det läge vi befinner oss tar bolaget därför beslut om att hålla alla besökande borta från vår arbetsplats.