Gå direkt till innehållet

Pressmeddelande 2019-10-15

Svarsinlägg till debattartikel i ÖP

Svarsinlägg till debattartikel i ÖP – ”Säkra rimliga elnätsavgifter för svenska elkonsumenter”

I måndagens ÖP vill Anders Ygeman, Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg skapa debatt för ökade investeringar. Detta välkomnar vi då det krävs för att Sverige ska ha ett stabilt elnät i framtiden samt nå klimatmålen. Vi delar dock inte författarnas åsikt om behovet av sänkta elnätsavgifter. Vi tror inte att det med automatik resulterar i ökade investeringar. Det man har missat är den relevanta frågan, ”vart tar pengarna vägen”. Fokus borde istället läggas på en elnätsägares rätt till rimlig avkastning kontra möjlighet att ta ut övervinster.

Vi ställer oss också undrande till innebörden av ”det ska inte ske på bekostnad av elkonsumenterna”. Detta yttrande förändrar grunden för hela elnätsverksamhetens nuvarande finansieringsordning. Om inte elkonsumenterna, det vill säga elnätskunderna, ska betala vad elnätet kostar. Vem ska då betala?

I motsatts till vad debattartikeln låter påskina utgör vår ägare Bergs kommun ett föredöme. De låter hela den avkastning som elnätsverksamheten ger stanna i företaget för att förnya och förstärka elnätet och därmed uppfylla myndigheternas krav samt möta framtidens behov.

Under de senaste tio åren har BTEA investerat totalt 275 Mkr i elnätet, vilket är 43 Mkr utöver summan för kassaflödet. Dessa investeringar har medfört att vi idag har mycket få och korta avbrottstider.

I artikeln likställs BTEA med Bergs kommun vilket är en felaktighet, då BTEA är verksamt inom Bergs, Härjedalens och Ånge kommuner och vi är inte i ett enda fall ensam elnätsaktör i någon av kommunerna.

Elnätstariffer ska vara rättvisa. För vår del känner vi oss trygga med att så är fallet. Från den 1 januari 2019 debiterar vi samtliga kundkategorier utifrån effekttariff vilket även sammanfaller med Energimarknadsinspektionens rekommendationer och kommande krav.

Vi menar att författarna dragit långtgående slutsatser utifrån utvecklingen för en begränsad kundkategori (503 kunder d.v.s. cirka 6 % av våra nära 8 000 kunder). Utvecklingen för denna kategori handlar uteslutande om vår strävan att kunder ska betala utifrån sitt användande av elnätet. Sett över längre tid och alla kunder blir bilden helt annorlunda. Den totala prisutvecklingen för våra elnätstariffer, alla kategorier sammantaget, har under de senaste 23 åren varit lägre än konsumentprisindex (KPI).

För mer information besök vår hemsida www.btea.se

 

Med vänlig hälsning

Dan Martinsson, Styrelseordförande

Jennie Klaesson, Vice ordförande

Jörgen Mattsson, VD