Gå direkt till innehållet

Angående helgens strömavbrott

Information till BTEA´s kunder efter helgens strömavbrott

Helgens avbrott

Avbrottet under helgen berodde på fel på stamnätets 400KV ledning, som ägs av Svenska Kraftnät, och låg därför helt utanför vår kontroll.

Ingen avbrottsersättning kommer, enligt ellagen, att betalas ut då avbrottet beror på ett hinder som förekommer utanför nätägarens kontroll i ett nät med en spänning om 220 kV eller mer.

I det här fallet har konsumenter ej heller rätt till skadestånd då avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Ovanstående hänvisar till Energimarknadsinspektionens författningssamling - Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare.