Gå direkt till innehållet

Klimatinvesteringsstöd för laddstationer

Pressmeddelande!

Vi har beviljats klimatinvesteringsstöd för uppförande av laddningsstationer för elfordon.

Klimatinvesteringsstöd 

Bergs Tingslag Elektriska AB har beviljats klimatinvesteringsstöd för uppförande av laddningsstationer för elfordon

  • 2016-04-18 12:03 CEST

Med detta klimatinvesteringsstöd finns det ytterligare möjligheter att minska användande av fossila bränslen inom BTEA´s elnätsområde och Bergs kommun.

Invånare och arbetsplatser är spridda över en stor geografisk yta. Därutöver färdas flertalet av turisterna relativt långa sträckor med bil, inte sällan via kusten upp till Sundsvall och därefter inåt landet, innan de når turistorterna i vårt elnätsområde och Bergs kommun.

Utgångspunkten för den planerade utbyggnaden är att skapa en så kallad kombinerad struktur så att såväl invånare som besökare erbjuds möjlighet att på ett tryggt sätt resa med elbil inom, samt till och från området. För att uppnå detta planeras 25 nya laddstationer, utöver de 7 befintliga. Sammantaget bedöms dessa 32 laddstationer skapa en ändamålsenlig fördelning av laddningsstationer runt om i hela kommunen och vårt elnätsområde.

Naturvårdsverket har beslutat att enligt 8 § och 10 § förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen) och kommissionens förordning (EU) 651/2014 kapitel 1 och artikel 56 bevilja 4 820 000 kr till Bergs Tingslag Elektriska AB (556012-2949) avseende uppförande av laddningsstationer för elfordon. Den totala investeringen uppgår till 5 300 000 kr och stödet omfattar 91 % av total investering. Åtgärden ska vara slutförd senast 2017-11-01.

Eva Simonsson (mp) ordförande miljö o bygg, Bergs kommun: - Jag vill gratulera Bergs Tingslag Elektriska till att den kommande satsningen på laddare för elbilar som garanterar tillgänglighet för alla att köra klimatsmart.

Mediakontakt:

Jörgen Mattsson, VD AB, 0687-552 02

ETT ELNÄTSFÖRETAG MED ERFARENHET OCH FRAMTIDSTRO

BTEA är ett elnätsföretag med utpräglad landsbygdskaraktär. BTEAs drygt 7.000 nätkunder finns fördelade i södra Jämtland, delar av Härjedalen samt inom en del av Medelpad.

Vi distribuerar miljövänlig energi, och kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktiga energilösningar. Med 100 års brancherfarenhet kan vi leverera trygga och säkra energileveranser.