Gå direkt till innehållet

Nya nätavgifter from 1 maj 2016

Nya nätavgifter

Den 1 maj 2016 justerar vi våra nättariffer. Lägenhetskunder får i snitt en höjning med 19 kr/mån och villakunder med 65 kr/mån.

Säkringstariffen begränsas samtidigt till max 63A och kunder med ett högre effektbehov hänvisas till effekttariff vilket innebär att elanvändare som använder mycket el samtidigt (mycket effekt) kommer att betala mer, och elanvändare som använder lite el samtidigt (lite effekt) kommer att betala mindre.

Prishöjningen är direkt kopplad till de ökade krav vad gäller tillgänglighet, avbrottstider och avbrotts-kostnader samt att nättariffer ska verka för ”ett effektivt utnyttjande av elnätet” och följer gällande intäktsram enligt beslut från Energimarknads-inspektionen

Vår ambition är att möta upp mot marknadens krav och fortsätta reinvestera för en ökad driftsäkerhet i vårt elnät.