Gå direkt till innehållet

Nya nätavgifter

Den 1 maj 2014 ändrar vi våra nättariffer. Totalt innebär det en höjning med 4,1 %. Kostnaden ökar för de flesta kunder med i snitt 21 kr/månad.
 
Höjningen beror på allmänna kostnadsökningar samt fortsatta investeringar för att ytterligare höja driftsäkerheten i vårt elnät.