Gå direkt till innehållet

Förbrukningshistorik - Mina Sidor

Förbrukning under strömavbrott

ANGÅENDE VISNING AV FÖRBRUKNING UNDER STRÖMAVBROTT

Trots att det varit strömavbrott så visas värden när man loggar in på Mina Sidor. Det visas genom streckade linjer som betyder att det är beräknade värden. Det är alltså inte faktiska värden som vi debiterar efter. Förklaringen från vår systemleverantör är enligt följande:

För vårt system så ser det ut som att det fattas mätarställningar (den vet inte om att det är 0-förbrukningsdagar) så den gör på samma sätt som den gör på när det faktiskt fattas mätarställningar, den beräknar det linjärt (enligt elmarknadshandboken). 
 
Exempel: Mellan 2013-12-12 00:00:00 - 2013-12-20 00:00:00 har det förbrukats 76 kWh och det slår den då ut på de dagarna/timmarna som finns däremellan (men som beräknade värden). Detta medför då att när man är inne i dygnsvyn och tittar så stämmer summan med månadsvärdet. Det är samma beräkning som sker om det skulle fattas en mätarställning -01 00:00:00 i månaden (och nästa komma -02 00:00:00) för att beräkna månadsvärdet.

I vårt insamlingssystem ser det helt riktigt ut, det saknas helt förbrukning de timmar man har strömavbrott och det är också det vi debiterar efter. Det beräknade värde som syns på Mina Sidor ligger inte till grund för vår debitering.


Detta är åtgärdat, och det skall nu inte visas några värden under den period man haft avbrott!