En dag ute

Vi bjuder på några bilder på arbeten ute. Trevlig helg!
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB