Nya nätavgifter

Den 1 maj 2013 ändrar vi våra nättariffer. Totalt innebär det en höjning med 5,3 %. För lägenhetskunder ökar kostnaden med i snitt 26 kr/mån och för villakunder 53 kr/mån.

Höjningen beror på ökande kostnader från region- och stamnätet, allmänna kostnadsökningar samt investeringar för att ytterligare höja driftsäkerheten i vårt elnät.
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB