Gå direkt till innehållet

Timmätning, ny lag

Allt du behöver veta om timmätning

Nu kan du få timmätning

Från och med den 1 oktober 2012 kan du teckna ett avtal med ditt elhandelsföretag, som innebär att du debiteras efter din elanvändning per timma.
 
Med timmätning kan du påverka dina elkostnader genom att styra elanvändningen till timmar på dygnet när elen är billigare. På Nord Pool - den Nordiska elbörsen - kan du se vad elen kostar olika timmar under dygnet. Morgondagens priser visas omkring klockan 13 varje dag.

Aktuella priser på Nord Pool (nytt fönster)

FÅGOR OCH SVAR OM TIMMÄTNING:

Vem kan få timmätning? 

Den som har ett säkringsabonnemang upp till 63 Ampere och ingår ett elavtal med sitt elhandelsföretag, som innebär att debitering kommer att ske helt eller delvis utifrån elanvändning per timma.

Hur gör jag för att få timmätning? 

Du måste ingå ett avtal med ditt elhandelsföretag, som innebär att du helt 
eller delvis debiteras utifrån elanvändning per timma.

Måste jag ha en särskild elmätare för att få timmätning? 

Du måste ha en elmätare som klarar av att mäta elanvändningen per timma. Du som är nätkund hos oss på BTEA har redan en sådan mätare, så tekniskt sett är det klart för timmätning för alla våra kunder.

Hur redovisas timmätningen? 

Det skiljer sig från företag till företag. Men elnätsföretaget ska åtminstone 
redovisa din timmätta elanvändning varje månad.

Från när kan jag få timmätning? 

Du kan ingå avtal som bygger på timmätning efter 2012-10-01.

Vilken nytta har jag som privatkund av timmätning? 

Om du har möjlighet att styra din elanvändning till de timmar under dygnet då elpriserna är låga, vilket normalt inträffar under natten, kan du påverka dina elkostnader. Det är dock viktigt att notera att ett rörligt pris alltid innebär både möjligheter och risker.

Vilka risker tar jag som kund vid byte till timmätning? 

Om du använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta sannolikt att ge dig en högre elkostnad.

Om du använder el för uppvärmning och inte har någon automatiskt styrsystem, eller kan styra manuellt, kommer dina elkostnader sannolikt att öka i jämförelse med om din elanvändning är månadsmätt.

Var kan jag läsa mer om timmätning för aktiva elkunder?

 På Energimarknadsinspektionens hemsida.