Gå direkt till innehållet

BTEA vill höja spänningen

BTEA har ansökt till energimarknadsinspektionen

Ansökan till Energimarknadsinspektionen

BTEA HAR ANSÖKT HOS ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN
OM EN FÖRLÄNGNING SAMT SPÄNNINGSHÖJNING AV DEN NUVARANDE OMRÅDESKONCESSIONEN.

BTEA vill höja den högsta spänningsnivån från 24 till 52 kilovolt. Vi motiverar den begärda höjningen med det ökade behovet av anslutningsledningar från vindkraftsanläggningar inom vårt nätområde.
 
Med en högre spänningsnivå kan vi uppfylla överföringsbehovet bättre. Höjningen gör också att vi inte behöver ansöka om linjekoncession för varje enskild anslutning av kommande anläggningar.