Gå direkt till innehållet

Nya nätavgifter from
1 maj 2012

Nya nätavgifter

Den 1 maj 2012 ändrade vi våra nättariffer genom att justera mellan den rörliga och fasta delen. Totalt medförde justeringen en höjning med endast 0,3% vilket är ett trendbrott.
 
Bakgrunden till ovanstående är Energimarknadsinspektionens beslut om hur stora intäkter vi får ha under åren 2012–2015. BTEA har, liksom ett flertal andra elnätägare, överklagat myndighetens beslut. En normal prishöjning (ca 3%) hade medfört fortsatta reinvesteringar för en höjd driftsäkerhet.
 
Detta arbete kommer att fortsätta men tyvärr med en lägre ambitionsnivå.