Gå direkt till innehållet

Avbrottsersättning pga stormen Dagmar

2012-02-09

Avbrottsersättning på grund av stormen Dagmar

Elnätägare är enligt gällande regelverk skyldig att lämna avbrottsersättning till kunder som drabbas av elavbrott överstigande 12 timmar. 
 
Som en konsekvens av stormen Dagmar får nu 671 kunder dela på 720.000 kr.
 
Avbrottsersättningen regleras via kreditpost på nästkommande faktura och detta kommer att ske utan att kunden behöver göra någon särskild anmälan.