Gå direkt till innehållet

Ellagen ändras, Styrel införs

2011-04-29

Ellagen ändras, styrel införs

Riksdagen har beslutat att ellagen ska ändras så att samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.
 
Ändringarna i ellagen gäller från den 1 juli 2011, och innebär att från och med den 1 januari 2012 kommer Sverige att ha systemet Styrel, vilket står för ”Styrning av el till prioriterade användare”. 
 
Styrel är en del av krisberedskapen. Störst risk för brist på eleffekt är det under mycket kalla vinterdagar, då elförsörjningen är ansträngd. Frånkoppling av el kan då genomföras som en sista utväg för att skydda själva elnätet vid akut effektbrist.