Gå direkt till innehållet

Kommentar ang. artikel i dagens LT

2011-12-22

Kommentar ang. artikel i dagens LT

Våra nättariffer för 2010 höjdes med 5 % och inte 31 % som stod i artikeln. Vi ser fram emot Elmarknadsinspek-tionens fortsatta tillsyn och där vi förväntar oss att våra tariffer för 2010 kommer att bli godkända. 
 
Vår samlade intäkt under år 2010 blev 57,1 Mkr jämfört med 37,9 Mkr för år 2009. Största andelen av denna ökning består av engångsavgifter för vindkraftsetableringar (12,5 Mkr) samt motsvarande för ett antal stora byggprojekt inom fjällvärlden (5,7 Mkr).

Räknat på utfall för helår 2010 blev tariffhöjningen 1 Mkr, d.v.s. 5 %. Denna höjning är enligt oss helt nödvändig beroende på ökande kostnader från region- och stamnät, allmänna kostnadsökningar samt investeringar för att ytterligare höja driftsäkerheten i vårt elnät

Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
 
Rogard Göransson