Driftstörningar pga stormen Dagmar

2011-12-30 

DRIFTSTÖRNINGAR PGA STORMEN DAGMAR

Vi har under mellandagarna haft driftstörningar inom området. Totalt har 2552 kunder varit berörda.
 
Vi har nu reparerat alla fel men vissa kortare avbrott kan komma att ske för åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl.
 
Information om ev. träd som ligger emot ledningar tar vi tacksamt emot på vår felanmälan tel. 0687-55222.

 
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB