Gå direkt till innehållet

Årssammandrag

2011-12-31 

Årssammandrag

Under år 2011 belastades vårt nät som mest med 34.621 kW. Det innebär att det gamla effektrekordet från år 2001, 40.184 kW, ännu står kvar.
 
Energiomsättningen sjönk rejält under året och blev 113.214 MWh (-16,5 %) mot förra året. Därav stod den inom området nyinstallerade vindkraften för 23.002 MWh.
 
Vid årsskiftet var 7.141 kundanläggningar (+82) anslutna till vårt elnät.